Financiële planning
Inzicht in uw geld & vermogen
‘Droomt u dat uw wensen uitkomen of wenst u dat uw dromen uitkomen?’
Als u grip wilt hebben op uw huidige en toekomstige financiële situatie en bewust wilt werken aan het realiseren van uw wensen en dromen, dan is een financieel plan onontbeerlijk. Graag help ik u met het opstellen hiervan. In een financieel plan staat wat uw prioriteiten zijn, zowel zakelijk als privé, en op welke wijze u kunt anticiperen op toekomstige gebeurtenissen. Denk hierbij aan het aankopen van een nieuw huis, kinderen die gaan studeren en het afbouwen of stoppen met werken als u een bepaalde leeftijd heeft bereikt.

Dit plan geeft u inzicht in uw financiële mogelijkheden en beperkingen en schetst scenario’s hoe u om kunt gaan met eventuele financiële veranderingen.
Als u besluit uw financiële planning bij mij onder te brengen, dan gaan we een intensieve samenwerking aan. Een uitgebreide inventarisatie van uw wensen en mogelijkheden maakt hier onderdeel vanuit. Ook nadat het plan is opgesteld, kan ik het plan voor u blijven monitoren en bijsturen als uw situatie hierom vraagt.